Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

zorax
1727 016e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zorax
9787 9edb 390
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
zorax
5001 8172 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazziee jazziee
zorax
5560 0613 390
Reposted fromteijakool teijakool viajazziee jazziee
zorax
5071 57bd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapandywarhou pandywarhou
zorax
Reposted fromFlau Flau viaphin phin

June 08 2018

zorax
9026 dfc1 390
Reposted fromkerosine kerosine viainsanedreamer insanedreamer
zorax
8308 8d02 390
Reposted fromstroschek stroschek
zorax
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viainsanedreamer insanedreamer
zorax
8114 eb5e 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaebis ebis
zorax
Reposted fromletthisbemy letthisbemy viasatyra satyra

June 07 2018

zorax
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
zorax
6119 b1bc 390
Reposted fromUbik Ubik viainsanedreamer insanedreamer
zorax
0306 0744 390
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
zorax
0762 1081 390
Reposted fromfungi fungi viafadenb fadenb
zorax
1847 1ac0 390
Reposted fromTamahl Tamahl viafadenb fadenb
zorax
8668 1c01 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viafadenb fadenb
zorax
2287 434d 390
Reposted fromtfu tfu viafranklymydear franklymydear
zorax
4917 0ca1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl